Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2018/ 2019 proběhne 2.5 a 3.5. 2018 od 14 do 17 hodin v kanceláři vedoucí učitelky Mš. (  budova ZUŠ ). Přihlášky si vyzvedávejte od 19.3. 2018 v prvním oddělení Mš, pouze odpoledne po 15. hodině, po telefonické domluvě i v jinou dobu!!!

V důsledku legislativních změn je nutné, aby cizinci prokázali místo pobytu jedním z následujích způsobů:

1/ Biometrickou kartičkou dítěte, ve které je uvedena adresa pobytu dítěte v ČR.

2/ Pasem s vízem, ve kterém je otisk razítka cizinecké policie s adresou pobytu dítěte v ČR.

3/ Dokladem potvrzení o pobytu – které vydá na žádost cizince a po zaplacení patnáctikorunového kolku Odbor azylové a migrační politiky v Českých Budějovicích.

Z důvodů čerpání povinné dovolené pedagogických pracovníků bude mateřská škola o letních prázdninách uzavřena v termínu od 30.7. do 17.8.2018. Provoz bude omezen pouze na jednu třídu, proto se v případě zájmu o docházku vašeho dítěte do mateřské školy i o letních prázdninách, prosím zapisujte do seznamů na nástěnkách vašich tříd do 30.4.2018. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 8.3. se v sále hotelu Šumava sešlo několik dětí ze třídy Motýlků, aby potěšily svým vystoupením k svátku Mezinárodního dne žen. Zazpívaly milou písničku, přednesly básničky a nakonec rozdaly i malé překvapení v podobě květinového vějíře. 

Fotogalerie