2.6. Talentový průzkum ZUŠ - výtvarný a hudební obor

15.6. rozloučení s předškoláky na MěÚ Vyšší Brod

V rámci tématu naše město, navštívily děti z mateřské školy poštovní museum, kde si prohlédly nejen ukázky kočárů, poštovních uniforem a různých předmětů souvisejících s poštovními službami v dobách prašných cest, ale i výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. Děti z vyšších tříd navštívily i prostory kláštera.

Ve čtvrtek jsme měli možnost shlédnout pohádku O Zlatovlásce v podání divadla Zvoneček. Pohádka se nám velmi lídila, jenom nám bylo líto, že už je v tomto školním roce pohádkou poslední. 

Fotogragie ke shlédnutí.

25.5. se Motýlci vydali na návštěvu do školy. 1.A společně s p. uč. Čížkovou si pro budoucí prvňáčky připravili ukázky vyučovacích hodin matematiky, hudební nauky, českého jazyka a přírodopisu. Všem se první třída moc líbila a už se těší nejen na novou školu, ale i kamarády.

12. května si děti, které chodí na kroužek Hrátek s písničkou, připravily koncert pro své kamarády z mateřské školy. Zazpívaly nejen lidové, dětské a pohádkové písničky, ale naučily děti i dvě písničky na rozezpívání s ukazováním. Vystoupení doplnily děti ze ZUŠ ve Vyšším Bodě, a to kytarovým duem a písní od Olympicu, skladbou na flétnu z večerníčku O Maxipsu Fíkovi a latinsKým kánonem v podání starších dětí z Hrátek. Všem účastníkům děkujeme. FOTO

IMG 1270-001