Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2017/2018 proběhne 2.5 a 3.5. 2017 od 14 do 16 hodin v kanceláři vedoucí učitelky Mš. ( budova ZUŠ ).

Přihlášky si vyzvedávejte od 13.3. 2017 v prvním oddělení Mš pouze odpoledne po 15 hodině, po telefonické domluvě i v jinou dobu.

V důsledku legislativních změn je nutné, aby cizinci prokázali místo pobytu jedním z následujích způsobů:

1/ Biometrickou kartičkou dítěte, ve které je uvedena adresa pobytu dítěte v ČR.

2/ Pasem s vízem, ve kterém je otisk razítka cizinecké policie s adresou pobytu dítěte v ČR.

3/ Dokladem potvrzení o pobytu​ – které vydá na žádost cizince a po zaplacení patnáctikorunového kolku Odbor azylové a migrační politiky v Českých Budějovicích.

 Informace o povinném předškolním vzdělávání - rodiče.pdf

Dále - rodiče dětí, které uvažují o udělení odkladu školní docházky, musí přijít k zápisu do školy s již vyřízeným odkladem. 

17.5.2017 (středa)

Pojedem na výlet do ZOO Dvorec u Borovan. Bližší informace před odjezdem.

Týká se dětí ze třídy Sluníček a Motýlků.

V pátek 21.4. jsme s dětmi z mateřské školy navštívily divadelní představení Jak šlo vejce na vandr. Přivezlo nám ho s sebou divadlo Koňmo. Pohádka byla o výletu jednoho vajíčka, jeho kamarádech a vítezství nad loupežníky. Bylo provázeno nejen herci, ale i živou hudbou a loutkami. 

Fotografie