Vrácení přeplatků na stravném

-     u dětí, které odcházejí do ZŠ a nebudou chodit o prázdninách do MŠ, budou případné přeplatky na stravném vráceny do konce června 2017.

-      u dětí, které odcházejí do ZŠ a budou chodit o prázdninách do MŠ, budou přeplatky vráceny do konce srpna 2017.

-      u ostatních dětí bude přeplatek převeden do dalšího měsíce

-      způsob vrácení přeplatků: u bezhotovostních plateb na účet nebo hotově v kanceláři ved. ŠJ

Úhrada stravného na měsíc červenec a srpen 2017 (ŠJ v provozu od 3.7.-21.7. a 14.8.-31.8.2017

-   u těch dětí, které jsou přihlášeny během prázdnin do školky-bude úhrada provedena běžným způsobem tj. inkasem nebo hotově, pokud hradíte stravné v hotovosti, lze na tyto měsíce zaplatit souhrnně dle přihlášených dnů

Úhrada stravného na září 2017

-          Bezhotovostně  21.8., příp.  22.8.2017

-          Hotově - nejpozději 28.8. nebo 29.8.2017 v kanceláři ved. ŠJ

-    u nově příchozích žáků je nutné předat ved. ŠJ přihlášku ke stravování a pokud budete hradit stravné bezhotovostně, tak i souhlas k inkasu (postup uveden na webu)

Přihláška ke stravování pro nově příchozí děti ve školním roce 2017/18

-          K dispozici průběžně u vedoucí ŠJ nebo na první rodičovské schůzce v MŠ dne 14.6.2017 nebo ke stažení zde.


Příjemné a pohodové prázdniny Vám přeje kolektiv MŠ.


17309609 233042403834406_5636915645568622086_n

Poslední měsíc před prázdninami měli Motýlci závěřečné plavání, kde předvedli své získané dovednosti a odměnou jim bylo mokré vysvědčení, které jim předal Hastrmánek společně s plavčicemi. V Městském klubu bylo pro ně přichystáno rozloučení se školkou a pasování na školáčky. 

S dětmi jsme si povídali o moři, exotických zvířatech, cestování a nadcházejících prázdninách. Dali jsme si zmrzlinu, každá třída uspořádala malou školkovou olympiádu a za velmi pěkného počasí se uskutečnila zahradní slavnost. Děti plnily různé úkoly, za které na stanovištích dostávaly malé dárky a na konci si mohly ozdobit svůj balónek. 

Posledním překvapením byla Indiánská show. Na školkové zahradě se indiánské kmeny sešly, aby společně putovaly krajinou, postavily totem a splnily různé zkoušky. Více ve fotogalerii.

Ve středu 31.5. se uskutečnila druhá část besedy s městskou policií. Naši Motýlci tentokrát vyrazili na školkové hřiště, kde si porcvičovali přecházení přes vozovku. Na konci dostal každý reflexní předměty. Příště už je čeká přechod u školy. 

Fotografie